<>
Gudang | Pulang
All my writings and photo's are not to be copied or rewritten in any form-partially or totally without my expressed written permission. kantjil_ikindo@hotmail.com


Excuseer Majesteit,

"Excuus" is een woord zonder betekenis,
Een lege maag wordt er niet mee gevuld,
De voor u verborgen traan blijf ik zien in mijn geliefde Keris.

"Excuus" klinkt als een besmettelijk

*

carnavalslied,
Luid klinkend uit de speakers van de radio,
Excuses ? Maar het leed is al geschiedt !

Betaal het achterstallige salaris maar van mijn overleden opa uit het KNIL,
Geef het aan mijn kinderen,
En het "excuus" mag u houden zo u wil...

Onverwachts heeft u toch excuus aangeboden ??
U kent de geschiedenis van de Indische Nederlanders ?
Majesteit, mijn vader huilt voor de wreedheden hem en alle indische nederlanders aangedaan waardoor ze noodgedwongen naar hier moesten komen.

DankuWel Majesteit,
De tranen van mijn vader schenk ik U,
Als eeuwige trouw voor uw land in zijn laatste adem en strijd.

© kantjil 2020

dulu - tempo